Canvas is not supported in your browser.
Mistrzownia Forum  


Ocena wątku:
  • 9 głosów - średnia: 4.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
System kar

#1
Exclamation 
I. WSTĘP

§ 1.1 Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego Systemu kar oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania niezależnie od posiadanej rangi
§ 1.2 Wyrządzenie krzywdy za zgodą pokrzywdzonego nie jest karane
§ 1.2.1 Celowe dążenie do otrzymania obrażeń, w celu zdobycia podstaw do zabicia innego gracza, nie jest podstawą do zabójstwa
§ 1.3 Pełną odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby trzecie, podczas nieobecności prawowitego właściciela konta, ponosi właściciel konta
§ 1.4 Gdy gracz kilkukrotnie popełnia to samo wykroczenie z działu "III. Kary za ogólne wykroczenia" Administrator może poddać go większej karze, lecz wymiernej do popełnionego czynu
§ 1.5 Obowiązuje zakaz wymierzania kar zbiorowych
§ 1.6 Wyjście z serwera w trakcie prowadzenia przez Administrację czynności zgodnych z regulaminem dotyczących tej osoby, jest traktowane jako przyznanie się do winy oraz może podlegać dodatkowej karze
§ 1.7 Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera
§ 1.8 Administrator powinien przed wymierzeniem kary pouczyć gracza, jeżeli uzna, że gracz nie jest świadomy łamania zasad
§ 1.9 Administrator ma obowiązek przestrzegania zasad ujętych w systemie kar w momencie karania graczy
§ 1.10 Administrator ma obowiązek wymierzać kary współmierne do popełnionego czynu
§ 1.11 Administratora zobowiązuje zakaz faworyzacji graczy lub Administracji względem wymierzania kar
§ 1.12 Administrator może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli uzna, że dany czyn miał zerową szkodliwość a wymierzenie kary byłoby niewspółmierne do popełnionego czynu
§ 1.13 Administrator jest zobowiązany podać powód jakiegokolwiek działania podjętego w stronę gracza gdy gracz tego zażąda
§ 1.14 Administrator który gra na serwerze nie posiada innych uprawnień dotyczących rozgrywki od gracza i podlega tym samym karom oraz zasadom co gracz
§ 1.15 W sytuacji precedensowej Administrator może wymierzyć dowolną adekwatną do popełnionego czynu karę
§ 1.16 Ban zawsze jest ostatecznością
§ 1.17 Ban musi zawierać powód bądź przewinienie, za które został nadany
§ 1.18 Banowaniem zajmuje się tylko i wyłącznie osoba z najwyższą rangą obecna na serwerze bądź osoba przez nią wyznaczona
§ 1.19 Adekwatność kary wyznaczonej przez Administratora nadającego karę „zależną od sytuacji” ustala Zarząd lub WillDx
§ 1.20 Od każdej kary można się odwołać na forum, co nie oznacza iż musi zostać przyjęte
§ 1.21 Treść systemu kar może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia
§ 1.22 Wszystkie zmiany w systemie kar będą ogłaszane w formie postów pod wątkiem poniższego systemu kar
§ 1.23 Niniejszy system kar wprowadza się na czas nieokreślony
§ 1.24 System kar wchodzi w życie w momencie opublikowania

II. TABELA KAR

Szyk - Atakujący na Ofierze - ilość aslay'i

§ 2.1 KARY ZA RDM (Zabicie) lub RD > 10hp (Obicie za więcej niż 10 hp)

§ 2.1.1 Niewinny na Niewinnym - 1 aslay
§ 2.1.2 Niewinny na Provenie - 2 aslay'e
§ 2.1.3 Niewinny na Detektywie - 3 aslay'e
§ 2.1.4 Niewinny na Zdrajcy - 2 aslay'e
§ 2.1.5 Proven na Niewinnym - 1 aslay
§ 2.1.6 Proven na Provenie - 2 aslay'e
§ 2.1.7 Proven na Detektywie - 3 aslay'e
§ 2.1.8 Proven na Zdrajcy - 2 aslay'e
§ 2.1.9 Detektyw na Niewinnym - 1 aslay
§ 2.1.10 Detektyw na Provenie - 2 aslay'e
§ 2.1.11 Detektyw na Detektywie - 3 aslay'e
§ 2.1.12 Detektyw na Zdrajcy - 2 aslay'e
§ 2.1.13 Zdrajca na Zdrajcy - 2 aslay'e

§ 2.2 KARY RD ≤ 10hp (Obicie za 10 hp lub mniej)[5]

§ 2.2.1 Atakujący na Ofierze - 1 aslay

III. Kary za ogólne wykroczenia

§ 3.1 Szerzenie treści zakazanych przez polskie prawo - PermBan
§ 3.2 Rozpowszechnianie cudzych zdjęć i danych osobowych - PermBan
§ 3.3 Nadużywanie chatu głosowego - Gag
§ 3.4 Nadużywanie chatu pisemnego - Mute
§ 3.5 Korzystanie z niesprawnego mikrofonu - PermGag
§ 3.6 Puszczanie muzyki przez mikrofon - PermGag
§ 3.7 Korzystanie z cheatów, skryptów lub exploitów - PermBan
§ 3.8 Umyślna współpraca z przeciwną drużyną - Od slaya do Bana na 3 Dni
§ 3.9 Próba wprowadzenia Administratora w błąd w trakcie wykonywania jego funkcji - Zależnie od Sytuacji
§ 3.10 Kłamanie w reportach - 1 Aslay
§ 3.11 Odmowa posługiwania się językiem polskim w celu komunikacji - PermBan
§ 3.12 Obrażanie oraz wulgarne odnoszenia się do innych - Od Gaga do PermBana
§ 3.13 Nieposłuszeństwo względem uzasadnionych poleceń Administracji - Zależnie od Sytuacji
§ 3.14 Samowolne wyznaczanie sprawiedliwości - Zależnie od Sytuacji
§ 3.15 Ustalanie nieuzasadnionych Provenów jako Detektyw - 1 Aslay za każdego nieuzasadnionego Provena
§ 3.16 Podszywanie się pod Administrację lub innych graczy - PermBan
§ 3.17 Umyślne działanie na szkodę własnej drużyny - Od slaya do bana na 3 Dni
§ 3.18 Tworzenie bezsensownych reportów oraz odpowiedzi - 1 Aslay
§ 3.19 Wykorzystywanie lub utajnianie błędów mapy lub innych błędów na serwerze - Zależnie od Sytuacji[4]
§ 3.20 Działanie na szkodę serwera - PermBan
§ 3.21 Reklamowanie czegokolwiek bez zgody Administratora - PermBan
§ 3.21.1 Posiadanie nazw obcych hostingów i serwerów GarrysMod w nicku - Kick
§ 3.22 Blokowanie mimo ostrzeżeń gdy nie jesteśmy zdrajcą - 1 Aslay
§ 3.23 Posiadanie nieczytelnego nicku - Kick
§ 3.24 Tworzenie vote'ów bez zgody Administracji obecnej na serwerze - Kick
§ 3.25 Umyślne wprowadzanie innych w błąd dotyczący regulaminu - Ban do 3 Dni
§ 3.26 Znęcanie się nad graczami - PermBan
§ 3.27 Spam komendami - Kick
§ 3.28 Wydawanie fałszywych kosów gdy nie jesteśmy zdrajcą - Kara zgodnie z taryfikatorem RDM
§ 3.29 Niewykonywanie uzasadnionych poleceń detektywa jako niewinny lub proven - 1 Aslay
§ 3.30 Ghosting - Ban od 3 do 7 Dni
§ 3.31 Proppush - Kara zgodnie z taryfikatorem RD
§ 3.32 Propkill - Kara zgodnie z taryfikatorem RDM
§ 3.33 Umyślny MassRdm[3] - Ban od 3 Dni do 14 Dni
§ 3.34 Naruszanie ogólnie przyjętych zasad moralnych - Od Gaga do Perma
§ 3.35 Przedłużanie rundy przez Zdrajcę - Slay
§ 3.36 Szerzenie nieprawdziwych informacji na temat serwera lub Administracji - Zależnie od Sytuacji

IV. POJĘCIA

Przyjmuje się, że jeśli w Systemie Kar jest mowa o:
Administrator - Członek Administracji o dowolnej randze
Gracz - Użytkownik przebywający na serwerze (także Administrator)
Serwer - Serwer Mistrzownia TTT
Regulamin - Niniejszy dokument
Forum - Forum forum.mistrzownia.pl/
Sieć - Sieć serwerów Mistrzownia
Ostrzeżenie - Upomnienie za niewłaściwe postępowanie lub za wykroczenie, nadawane tylko w formie wiadomości na chacie pisemnym
Ban - Zablokowanie możliwości wejścia na serwer na określony czas
perm Ban - Zablokowanie możliwości wejścia na serwer na czas nieokreślony
Gag - Wyłączenie możliwości korzystania z chatu głosowego
Pgag - Permanentne wyłączenie możliwości korzystania z chatu głosowego
Mute - Wyłączenie możliwości korzystania z chatu pisemnego

V. PRZYPISY

[1] uchylony
[2] nie dotyczy kar za RDM i RD
[3] MassRDM to zabicie 3 lub więcej graczy w ciągu jednej rundy
[4] Administrator może taką osobę sprowadzić spowrotem w miejsce normalnie dostępne na mapie lub ukarać gracza
[5] Celowe dążenie do otrzymania obrażeń, w celu zdobycia podstaw do zabicia innego gracza bądź w celu jego późniejszego zgłoszenia nie jest karane
//Napisane przez Friendly Doge


//Pomogli Imper Albedo i Skoczek
Odpowiedz

#2

Administratora zobowiązuje zakaz faworyzacji graczy lub Administracji względem wymierzania kar >  Usunięte
Rozpowszechnianie cudzych danych osobowych - PermBan > §3.2 Zakaz rozpowszechniania cudzych zdjęć i danych osobowych - PermBan
Wprowadzanie innych w błąd dotyczący regulaminu - Kick > §3.25 Umyślne wprowadzanie innych w błąd dotyczący regulaminu - Ban do 3 Dni
Obrażanie oraz wulgarne odnoszenia się do innych - Zależnie od Sytuacji > §3.12 Obrażanie oraz wulgarne odnoszenia się do innych - Od Gaga do PermBana
Przedłużanie rundy przez Zdrajcę - Slay
Administrator może taką osobę sprowadzić spowrotem w miejsce normalnie dostępne na mapie lub ukarać gracza

§2.2.1 Atakujący na Ofierze - 1 aslay
Odpowiedz

#3

Dodane
§ Szerzenie nieprawdziwych informacji na temat serwera lub Administracji - Zależnie od Sytuacji

IV. POJĘCIA

Przyjmuje się, że jeśli w Systemie Kar jest mowa o:
Administrator - Członek Administracji o dowolnej randze
Gracz - Użytkownik przebywający na serwerze (także Administrator)
Serwer - Serwer Mistrzownia TTT
Regulamin - Niniejszy dokument
Forum - Forum forum.mistrzownia.pl/
Sieć - Sieć serwerów Mistrzownia
Ostrzeżenie - Upomnienie za niewłaściwe postępowanie lub za wykroczenie, nadawane tylko w formie wiadomości na chacie pisemnym
Ban - Zablokowanie możliwości wejścia na serwer na określony czas
perm Ban - Zablokowanie możliwości wejścia na serwer na czas nieokreślony
Gag - Wyłączenie możliwości korzystania z chatu głosowego
Pgag - Permanentne wyłączenie możliwości korzystania z chatu głosowego
Mute - Wyłączenie możliwości korzystania z chatu pisemnego

Zmiany

§ Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego Systemu kar oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania niezależnie od posiadanej rangi
§ Zgoda pokrzywdzonego na wyrządzenie mu krzywdy wyłącza przestępczość czynu
§ Administrator powinien przed wymierzeniem kary pouczyć gracza, jeżeli uzna, że gracz nie jest świadomy łamania zasad
§ Administrator jest zobowiązany podać powód jakiegokolwiek działania podjętego w stronę gracza gdy gracz tego zażąda
§ Administratora zobowiązuje zakaz faworyzacji graczy lub Administracji względem wymierzania kar
§ Administrator który gra na serwerze nie posiada innych uprawnień dotyczących rozgrywki od gracza i podlega tym samym karom oraz zasadom co gracz
§ Administrator może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli uzna że dany czyn miał zerową szkodliwość a wymierzenie kary byłoby niewspółmierne do popełnionego czynu[2]
§ W sytuacji precedensowej Administrator może wymierzyć dowolną adekwatną do popełnionego czynu karę
§ Od każdej kary można się odwołać na forum [Link]
§ Adekwatność bana wyznaczonego przez administratora nadającego karę "zależną od sytuacji" ustala Zarząd i WillDx
§ Gdy gracz kilkukrotnie popełnia wkroczenia z Rozdziału 2. Administrator może poddać go większej karze, lecz wymiernej do popełnionego czynu
/
§ Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego Systemu kar oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania niezależnie od posiadanej rangi
§ Zgoda pokrzywdzonego na wyrządzenie mu krzywdy wyłącza przestępczość czynu
§ Pełną odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby trzecie, podczas nieobecności prawowitego właściciela konta, ponosi właściciel konta
§ Nie podlega karze gracz, którego wykroczenie zostanie uznane za znikome
§ Obowiązuje zakaz wymierzania kar zbiorowych
§ Wyjście z serwera w trakcie prowadzenia przez Administrację czynności zgodnych z regulaminem dotyczących tej osoby, jest traktowane jako przyznanie się do winy oraz może podlegać dodatkowej karze
§ Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera
§ Administrator powinien przed wymierzeniem kary pouczyć gracza, jeżeli uzna, że gracz nie jest świadomy łamania zasad
§ Administrator ma obowiązek przestrzegania zasad ujętych w systemie kar w momencie karania graczy
§ Administrator ma obowiązek wymierzać kary współmierne do popełnionego czynu
§ Administratora zobowiązuje zakaz faworyzacji graczy lub Administracji względem wymierzania kar
§ Administrator może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli uzna, że dany czyn miał zerową szkodliwość a wymierzenie kary byłoby niewspółmierne do popełnionego czynu
§ Administrator jest zobowiązany podać powód jakiegokolwiek działania podjętego w stronę gracza gdy gracz tego zażąda
§ Administrator który gra na serwerze nie posiada innych uprawnień dotyczących rozgrywki od gracza i podlega tym samym karom oraz zasadom co gracz
§ W sytuacji precedensowej Administrator może wymierzyć dowolną adekwatną do popełnionego czynu karę
§ Ban zawsze jest ostatecznością
§ Ban musi zawierać powód bądź przewinienie, za które został nadany
§ Banowaniem zajmuje się tylko i wyłącznie osoba z najwyższą rangą obecna na serwerze bądź osoba przez nią wyznaczona
§ Adekwatność kary wyznaczonej przez Administratora nadającego karę „zależną od sytuacji” ustala Zarząd
§ Od każdej kary można się odwołać na forum, co nie oznacza iż musi zostać przyjęte
§ Gdy gracz kilkukrotnie popełnia to samo wykroczenie z działu "III. Kary za ogólne wykroczenia" Administrator może poddać go większej karze, lecz wymiernej do popełnionego czynu
§ Treść systemu kar może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia
§ Wszystkie zmiany w systemie kar będą ogłaszane w formie postów pod wątkiem poniższego systemu kar
§ Niniejszy system kar wprowadza się na czas nieokreślony
§ System kar wchodzi w życie w momencie opublikowania

§ Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego systemu kar niezależnie od posiadanej rangi
/
§ Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego Systemu kar oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania niezależnie od posiadanej rangi

§ Na serwerze obowiązuje zasada volenti non fit injuria
/
§ Zgoda pokrzywdzonego na wyrządzenie mu krzywdy wyłącza przestępczość czynu

§ Administrator powinien przed wymierzeniem kary pouczyć gracza jeżeli uzna że gracz robi to nieświadomie
/
§ Administrator powinien przed wymierzeniem kary pouczyć gracza, jeżeli uzna, że gracz nie jest świadomy łamania zasad

§ Wykorzystywanie błędów mapy - Zależnie od Sytuacji
/
§ Wykorzystywanie lub utajnianie błędów napotkanych na serwerze - Zależnie od Sytuacji

§ Blokowanie mimo ostrzeżeń - 1 Aslay
/
§ Blokowanie mimo ostrzeżeń gdy nie jesteśmy zdrajcą - 1 Aslay
Odpowiedz

#4
Zamiany
§ 1.2.1 
Celowe dążenie do otrzymania obrażeń, w celu zdobycia podstaw do zabicia innego gracza, nie jest podstawą do zabójstwa
§ KARY ZA RDM (Zabicie) lub RD > 10hp (Obicie za więcej niż 10 hp)
§ KARY RD ≤ 10hp (Obicie za 10 hp lub mniej)[5]
[5] Celowe dążenie do otrzymania obrażeń, w celu zdobycia podstaw do zabicia innego gracza bądź w celu jego późniejszego zgłoszenia nie jest karane
Odpowiedz

#5
[Obrazek: ihen3GM.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

Theme © WillDx 2019 and iAndrew 2016 Powered by © MyBB